Tarief

Eerste consult: ca. € 75,00 (Het tarief varieert per zorgverzekeraar, het ligt tussen de 72 en 82 euro)
Vervolg consulten: ca. € 18,50

Vergoeding

De kosten voor het bezoek aan de diëtist worden voor de eerste 3 uur (= 9 consulten) via uw basispakket vergoed. Deze kosten gaan echter wel ten koste van uw eigen risico. In de aanvullende verzekering zit vaak ook nog extra uren voor de diëtist. Kijk uw polisvoorwaarden hierop na.

Kinderen tot 18 jaar betalen géén eigen risico.

Ketenzorg voor chronische aandoeningen

Voor de aandoeningen diabetes mellitus, COPD en cardiovasculair risicomanagement voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten, kan de huisarts u via de zorggroep Kcoetz door verwijzen via de zogeheten  ‘ketenzorg’. Wanneer u via de zorggroep doorverwezen wordt naar de diëtist krijgt u de dieetadvisering vergoed en valt deze vergoeding niet onder het eigen risico