Tarief

Eerste consult: € 60,00
Vervolgconsulten: € 15,00

Vergoeding

De kosten voor het bezoek aan de diëtist worden voor de eerste 3 uur (= 9 consulten) via uw basispakket vergoed. Deze kosten gaan echter wel ten koste van uw eigen risico. In de aanvullende verzekering zit vaak ook nog extra uren voor de diëtist. Kijk uw polisvoorwaarden hierop na.

Als u via de ketenzorg (Kcoetz) verwezen bent voor diabetes, COPD of CVRM, dan geldt er géén eigen risico. Ook kinderen tot 18 jaar betalen géén eigen risico.